Om oss

Vision

Remium Aktiv Förvaltning ska vara en personlig och oberoende aktör när det gäller långsiktig kapitalförvaltning inom nordiska aktier och räntor. Vårt erbjudande ska vara konkurrenskraftigt, transparent och alltid sätta kunden främst.

Korta fakta  

Remium Aktiv Förvaltning AB, med kontor i Stockholm och Växjö, sysselsätter idag sex heltidsanställda kapitalförvaltare. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, samt försäkringsförmedlingstillstånd.

Bolagets kunder är framförallt privatpersoner, företag och stiftelser. En stor kundgrupp är entreprenörer, som uppskattar bolagets personliga prägel. Bolaget har både diskretionära och rådgivande mandat.

Bolagets fokus är framförallt direktägande i nordiska aktier och svenska räntebärande. Ambitionen är att över tiden öka, skydda och bevara kunders kapital.


Org.nr: 556631-6534
Adress: Sturegatan 34, 114 36 Stockholm
Telefon: 08-454 32 68

Adress Växjö: Kungsgatan 5, 352 30 Växjö
Telefon Växjö: 0470-780861 alt 0470-780862

Email: raf@remium.com

 

Jag upplever Remium Aktiv Förvaltning som kunniga, engagerade, högpresterande samt ger en perfekt kundservice

- Kjell

 

Vi känner att våra pengar är i trygga händer med Remium Aktiv Fövaltning, förvaltarna är kunniga och kompetenta

- Göran & Silke


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: